वरिष्ठता सूची


क्र.पदनामवरिष्ठता सूची
1अपर संचालकसूची
2उपायुक्तसूची
3सहायक आयुक्तसूची
4सहायक संचालकसूची
5अति0 सहायक विकास आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समकक्ष सूची
6सहायक प्रोग्रामरसूची
7अनुसंधान अधिकारी एवं समकक्षसूची
8सहायक यंत्रीसूची
9सांख्यिकी अधिकारी सूची
10सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूची
11लेखापाल सूची
12कनिष्ठ लेखा अधिकारीसूची
13सहायक प्रोग्रामरसूची
14अधीक्षकसूची
15सहायक अधीक्षकसूची
16स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 सूची
17स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 सूची
18स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 सूची
19सहायक ग्रेड-1 सूची
20सहायक ग्रेड-2सूची
21सहायक ग्रेड-3सूची
22स्टेनो ग्रेड-2सूची
23 डाटा एन्ट्री आपरेटर सूची
24 चपरासीसूची